+420 606 300 606

Verejná obchodná súťaž Oblíbené

V zmysle § 9a zákona č. 258/2009 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
Mesto Liptovský Mikuláš

zverejňuje zámer odpredať
obchodnou verejnou súťažou

nehnuteľnosti - pozemky parc. č. KN-C 7168/11 orná pôda o výmere 7943 m2 a parc. č. KN-C 7168/12 orná pôda o výmere 2526 m2 (pozemky spolu o výmere 10 469 m²), nachádzajúce sa na ul. Pod Stráňami, v k. ú. Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 4401. Minimálna požadovaná cena za nehnuteľnosti je 690 954,- eur.

Bližšie informácie o nehnuteľnostiach poskytne oddelenie právnych služieb, na 2. poschodí č. dv. 203, tel.č. +421445565240, e-mail: miroslava.javornicka@mikulas.sk. Celé znenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke města http://www.mikulas.sk

Podrobnosti

 • Telefon
  421445565242
 • E-mail
 • WWW
 • Cena
  10 000 000 Kč
 • Zobrazení
  27382
 • Vloženo

Poloha na mapě

Kontaktní údaje

Monaxa Provider s.r.o.
Dubnice 28
794 01 Lichnov
Telefon: +420 606 300 606
E-mail: info@palivovedrevoostrava.cz

Kontaktovat nás můžete také pomocí kontaktního formuláře vpravo...

Kontaktní formulář

neomezená inzerce zdarma kovy.cz - vše o kovech na jednom místě
palivové dřevo prodej briket prodej uhlí povolení nakládání s odpady půjčovna dodávek Stěhovací služby vystužení dodávek
přidat inzerát zdarma